Bandos

Inicio / Bandos / Edicto de cobranza Imposto sobre bens inmobles de características especiais 2017

Edicto de cobranza Imposto sobre bens inmobles de características especiais 2017

A Tesourería da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro comunica que os recibos estarán ao cobro, en período voluntario, do 26 de xuño ao 28 de agosto, ambos incluídos.