Mancomunidade

Inicio / Mancomunidade / Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria “Do Ribeiro”

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria “Do Ribeiro”

A Mancomunidade de Concellos do Ribeiro constitúese como Entidade Pública supramunicipal por iniciativa e vontade unánime dos Concellos que forman a Comarca do Ribeiro, ala polo ano 1987, para xestionar, de forma conxunta, unha serie de servizos básicos, entre os que destacan os servizos de recollida de residuos sólidos urbáns, o Servizo Social de Base, Matadoiro Comarcal, Protección Civil e Prevención e Extinción de Incendios, Recadación, Informatización e Cultura.

Municipios

 • Arnoia, A.
 • Beade.
 • Cenlle.
 • Cortegada.
 • Leiro.

Obras e servizos

 • Protección civil.
 • Prevención e extinción de incendios.
 • Matadoiro e transporte de carnes.
 • Asistencia social.
 • Recollida de basuras e tratamento de residuos.
 • Protección do patrimonio histórico-artístico.
 • Actividades culturais e deportivas.
 • Fomento do turismo.
 • Recadación.
 • Informatización.
 • Protección do medio ambente.