Servizos

Inicio / Servizos municipais / Servizos / Servizo de Electricidade

Servizo de Electricidade

O Servizo de Electricidade ubícase nas oficinas da Casa do Concello, onde se xestiona o subministro eléctrico ao municipio. En horario de oficina poden consultar e pedir información os abonados do municipio dos datos de consumo e outros pormenores da súa póliza de abonado. Dende o mesmo lévase o mantemento da infraestructura eléctrica. Disponse de persoal técnico as 24 horas do día para a atención de calquera anomalía que se produza na rede municipal.

Pode consultar os textos íntegros dos Reais Decretos polos que se establece a correspondente tarifa eléctrica para o ano 2006 e se revisa a mesma nos seguintes enlaces: