Goberno e Urbanismo

Urbanismo

 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Arnoia foi aprobado definitivamente polo Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas na data de 6 de outubro do 2010.

O técnico municipal de urbanismo velará polo cumprimento da normativa na materia, podendo os interesados en realizar calquera tipo de actuación suxeita a licencia, solicitar previamente informe de calificación urbanística da parcela ou edificación, o traveso da solicitude oportuna.

A solicitude de información urbanística pódese tramitar nas oficinas do Concello ou a través da sede electrónica