Patrimonio

Inicio / Turismo / Patrimonio

Patrimonio Natural e Histórico

Un enclave privilexiado

Patrimonio Natural

A terra de Arnoia comprende, ademais da área do val en donde se traballan os cultivos de viñas e hortalizas unha zona alta, de orografía rocosa e practicamente despoblada …

Monumentos

Das construccións relixiosas destacaremos a igrexa parroquial de San Salvador e tamén as capelas :  San Roque, ou San Vicente, século XVIII, Nª Sª da Asunción en Lapela; San Antonio en Remuiño; San Amaro no pobo do mesmo nome.

Tamén están presentes os cruceiros e petos de áni­mas …

Festas

Son numerosas as celebracións festivas que se reali­zan en Amoia. O calendario festivo inclúe polo menos dezaseis ao longo do ano, na súa maioría propiciadas polos patronazgos das súas moita capelas. Algunhas destas festas son de gran tradición como a bendición dos campos ou a das “Reliquias” en Remuiño. É sen embargo unha festa moderna a que hoxe en día ten a maior capacidade de convocatoria: “A Festa do Pemento”.